Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) […]

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) Dane rejestracyjne Fundacji Fundacja Amstaff […]

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2016 roku DO 31.12.2016 roku Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) Dane rejestracyjne Fundacji Fundacja Amstaff […]

Zadanie publiczne 2016

W roku 2016 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 21.01.2015 roku DO 31.12.2015 roku Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych Fundacja rozpoczęła swoja działalność na początku 2015 roku. Rok 2015 był więc […]