Zadanie publiczne 2016

W roku 2016 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Pomóż azylakom!

Ta strona obsługuje pliki cookies.