Sprawozdanie merytoryczne 2019

1 października 2020

Sprawozdanie dostępne w wyszukiwarce: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Read more

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

30 grudnia 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018   SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)   Dane rejestracyjne Fundacji   Fundacja Amstaff Azyl z siedzibą Ogrody 29/1 03-987 Warszawa adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl   zarejestrowana w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852; Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 360678536;   Zarząd Fundacji:   Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji     Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:   działania na rzecz…

Read more

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

17 grudnia 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)   Dane rejestracyjne Fundacji   Fundacja Amstaff Azyl z siedzibą Ogrody 29/1 03-987 Warszawa adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl   zarejestrowana w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852; Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 360678536;   Zarząd Fundacji:   Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji     Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:   działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, niechcianym lub okrutnie traktowanym, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt, aktywnego przeciwdziałania…

Read more

Sprawozdanie za rok 2016

7 listopada 2017

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2016 roku DO 31.12.2016 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)   Dane rejestracyjne Fundacji   Fundacja Amstaff Azyl z siedzibą Ogrody 29/1 03-987 Warszawa adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl  …

Read more

Zadanie publiczne 2016

30 grudnia 2016

W roku 2016 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Read more

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

25 października 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 21.01.2015 roku DO 31.12.2015 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych Fundacja rozpoczęła swoja działalność na początku 2015 roku. Rok 2015 był więc pierwszym okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji. W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji koncentrowały się przede wszystkim na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt. Nawiązaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem (Schronisko Na Paluchu w Warszawie), a także innymi schroniskami, wolontariuszami oraz ludźmi zainteresowanymi losem zwierząt z województwa mazowieckiego i z całego kraju. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ludzi Fundacji rozpoczęła działalność siatka domów tymczasowych, w których zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji odzyskiwały zdrowie, przechodziły szkolenie, były odżywiane i badane.  . Współpracowaliśmy z behawiorystami, szkoleniowcami, lekarzami weterynarii oraz ogłaszaliśmy podopiecznych na internetowych portalach społecznościowych i stronach www. Dotychczasowe doświadczenia Zarządu Fundacji oraz szczegółowa analiza przypadków, z którymi spotkaliśmy się w naszej pracy, zaowocowało wypracowaniem strategii procesu adopcyjnego opartej o specjalnie opracowaną ankietę przedadopcyjną, spacer zapoznawczy, wizyty przedadopcyjne, podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz stałym kontaktem z naszymi podopiecznymi oraz procedurze poszukiwania idealnych domów dla naszych podopiecznych poprzez ogłoszenia internetowe i na portalach społecznych. Dzięki temu w 2015 roku udało się otoczyć opieką 20 psów TTB i wyadoptować 14. Promowane przez…

Read more