Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

17 grudnia 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)   Dane…

Read more

Sprawozdanie za rok 2016

7 listopada 2017

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 01.01.2016 roku DO 31.12.2016 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)   Dane rejestracyjne Fundacji   Fundacja Amstaff Azyl z siedzibą Ogrody 29/1 03-987 Warszawa adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl   zarejestrowana w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego…

Read more

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

25 października 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL ZA OKRES OD 21.01.2015 roku DO 31.12.2015 roku   Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych Fundacja rozpoczęła swoja działalność na początku 2015 roku. Rok 2015 był więc pierwszym okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji. W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji koncentrowały się przede wszystkim na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt. Nawiązaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem (Schronisko Na Paluchu w Warszawie), a także innymi schroniskami, wolontariuszami oraz ludźmi zainteresowanymi losem…

Read more