Ważne! W związku ze zniesieniem części obostrzeń wywołanych pandemią przywróciliśmy procesy adopcyjne, jednak mogą one trwać dłużej niż zazwyczaj (ze względu na utrudnienia organizacyjne). Z góry dziękujemy za cierpliwość!

 

Szukamy domu dla Kermita!

Kermit trafił do nas po nieudanej próbie adopcji ze schroniska – w którym spędził praktycznie całe życie. W domu tymczasowym, pod konsekwentną, opartą na jasnych zasadach opieką, stał się fajnym kompanem i nie sprawia większych problemów. Kermit jest jednak psem wrażliwym i należy prowadzić go w mądry sposób. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w przeszłości w wyniku czynników stresowych przejawiał zachowania o charakterze epizodów agresji. Wiązało się to z jego przeżyciami oraz trudnościami w przystosowywaniu się do nowych, niestabilnych sytuacji. Pod odpowiednią opieką na co dzień jest uroczym i miłym kompanem. Cieszącym się spokojem i opartą na zrozumieniu potrzeb relacją z dt. Kermiś to pies bardzo posłuszny, chętnie też korzysta z kennel klatki, do której został przyuczony.

Dla Kermita szukamy wyjątkowej, spokojnej, wyrozumiałej, wrażliwej osoby. Takiej, która uszanuje jego ograniczenia i przeżycia, nie będzie eksponowała na nadmiernie emocjonujące czy stresujące sytuacje. Kermit najlepiej sprawdzi się w warunkach podmiejskich, nawet wiejskich, blisko natury, w zielonej, cichej lokalizacji, daleko od tłumów i hałasów.  Za opiekę, cierpliwość i miłość Kermit odpłaci bezwarunkową przyjaźnią i lojalnością. Człowiek, który go adoptuje stanie się dla niego wszystkim. Choć adopcja Kermita nie jest tą na szybko – ogromnie zachęcamy Was do poznania chłopaka. Jest to jeden z tych psów dla którego adopcja będzie całkowitą odmianą świata i ratunkiem.

Kermit musi trafić do domu bez małych dzieci i zwierząt.

Jak zawsze warunkiem udziału w procesie adopcji jest wypełnienie ankiety przedadopcyjnej, którą otrzymacie pisząc na adres: info@amstaffazyl.pl. Wybrane domy zaprosimy na spotkania przedadopcyjne. Preferowanym kontaktem z Fundacją jest zawsze kontakt mailowy ze względu na wolontaryjny charakter pracy jej członków. Zastrzegamy też sobie możliwość odpowiedzi w ciągu kilku dni. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Więcej o procesie adopcji: http://amstaffazyl.pl/adopcja-krok-po-kroku/

Zobacz też